Anna Gilbe INSIKT

Insikt och utveckling för individ, grupp och verksamhet

 

Om INSIKT

Bakgrund och erfarenhet
Arbetar sedan 1992 som konsult och utbildare med individ-, grupp-, ledar- och verksamhetsutveckling

I uppdragen är utgångspunkten och arbetsbasen:

·         Handledning/coaching för grupper och enskilda kopplat till verksamhetsstöd och utveckling

·         Kommunikation, samverkan, bemötande och konflikthantering

·         Samtalsmetodik och samtalskonst

·         Stressreducering/ livsbalans och personlig utveckling

Varje insats och uppdrag utgår från dialog och avstämning av önskemål, behov samt knyts till verksamhetens sammanhang och mål

 

 

 

 

Kommande utbildningar

Samarbetspartners

INSIKT

Sibyllegatan 79

S-11443 Stockholm

 

insikt.gilbe@telia.com

08 660 68 88

070 78 78 236

Reflektioner